Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legeplan Saltdal kommune - under arbeid

Dette er en temaplan for legetjenesten som er underordnet kommuneplanens samfunnsdel "Folk e så bra" og delplan for helse-, omsorg- og sosialplanen "Bedre helse for alle"

Virksomhetsplaner for legetjenesten og virksomhetsplan for avdeling helse og omsorg synligjør årlige mål for tjenestene.

Innholdsfortegnelse:
Besøk oss
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord
Digipro Helse AS
Tlf: 911 63 900
Org.nr.: 921 360 428