Digital smittevernplan

Digipro-helse utarbeider smittevernplan som er digital og lokalt tilpasset din kommune.

Planen tar for seg alle lovpålagte oppgaver som ligger til kommuneoverlegen.

For mer informasjon kontakt oss for et uforpliktende tilbud.