Beiarn

Hjelpemidler fra kommunalt lager

Ved forventet behov under 3 måneder eller i påvente av utlevering fra hjelpemiddelsentralen kan det lånes ut hjelpemidler fra det kommunale lager. 

Ergoterapeut skal ha oversikt over hvor de ulike hjelpemidlene er i bruk, og vi ber derfor om at du fyller ut skjemaet her, ved utlevering av hjelpemiddel fra kommunalt lager

Registrer utlevert hjelpemiddel