I felles RKK-Salten prosjekt har vi fått prosjektmidler til å drive et spennende og utviklende prosjekt for oss RKK-Salten kommuner.

Vi har mange mål og mye informasjon, det er viktig at hver enkelt kommune møter, helst leder og en til.  Alle kjøkken er invitert, om kjøkkenet har ressurser, så er det mulig å ha med 2 fra hvert kjøkken.

Informasjon om prosjektet

Alle kommunene i Salten har en eller annen form for storkjøkkendrift, hvor det produseres mat til beboere i institusjon og til hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester. I den sammenheng har Beiarn og Meløy kommune tatt utgangspunkt i eksisterende utfordringer, som blant annet går ut på at dagens innkjøpsordninger på flere måter hindrer matvalg som er sunne og bærekraftige. Kommunene ønsker også å bidra til å øke matglede blant dem som mottar mat fra helse- og omsorgstjenesten.

For å kunne få til en faglig styrking innenfor dette feltet, ønsker vi å gjennomføre et interkommunalt prosjekt som tar for seg arbeid med matservering fra planlegging, innkjøp, tilbereding og til måltidet er ferdig servert.

Prosjektet er todelt. Formålet med del 1, er å styrke kompetanse og bevissthet blant personell som er ansvarlig for innkjøp og tilbereding av mat i storkjøkken. Med dette tas det også sikte på å påvirke rutiner og innkjøpsordninger slik at kommunene i fremtiden handler mer lokalt og mer grønt, og samtidig bidrar til å skape matglede og unngå svinn av mat.

Del 2 av prosjektet bygger videre på del 1 og går ut på å utvikle digitale rutiner og systemer for storkjøkkendrift og for behandling og servering av mat. Dette vil inngå i, og utvikle videre, innholdet i Digipro-Helse, som er et prosedyreverktøy for kommunene med særlig vekt på helse- og omsorgstjenesten (se f.eks. Fabritius, Andrews og Strømsvik 2017).

 

Prosjektledelse:

Prosjektleder er Ørjan Kristensen i Digipro-helse
Kirsti Strømhaug Meløy kommune
Monica Slåttkjær Beiarn kommune

Følgeforskning fra Nordlandsforsking er:
Merethe Kvamme Fabritius og Therese Andrews