Legge til rette for at unge arbeidstaker ikke utfører farlige oppgaver eller oppgaver de ikke er faglig i stand til å utføre.

De er en kjemperessurs og arbeidgiver bør vurdere om det er oppgaver som passer til de unge.

Litt om ansvaret

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne får tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre arbeidet og mestre arbeidsoppgavene sine. Les: opplærings prosedyren.

Arbeidstakere som er fylt 15 år, kan ha arbeid som ikke er til skade for sikkerheten, helsen, utviklinga eller skolegangen. Arbeidsgiver må vurdere om arbeidet kan være til skade for unge arbeidstakere.
Det er ikke lov med Farlig arbeid. Enkelte typer arbeid blir ansett som farlig, og er forbudt å gjøre av personer under 18 år.

Eksempler på dette er:

  • Kreftfremkallende kjemikalier
  • Stråling
  • Farlige maskiner
  • Legemidler
  •  

Gi dem digital opplæring

I digipro-helse ligger et eget grunnopplæringsprogram som øker kompetansen og gir den unge arbeidstakeren forståelse av lovverk og prosedyrer.