Kvalitetssikring med Digipro-helse

Digipro-helse leveres med innhold som oppdateres jevnlig slik at kommunene slipper å gjøre denne jobben selv.

Ideen bak Digipro-helse er at kommunene skal slippe å sitte på hver sin plass å utarbeide og vedlikeholde rutiner, prosedyrer, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter.

Digipro-helse samler alt som er nødvendig og kan benyttes på pc, nettbrett og smarttelefoner uansett hvor du jobber.

Digipro-helse bygger på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i kommunene og ivaretar områder som:

  • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, med rutiner og prosedyrer.
  • Kvalitetsforbedring, med e-læring og veiledere.
  • Pasient og brukersikkerhet, med prosedyrer tilpasset pasientforløp og leve hele livet.
  • Øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen er i fokus.

Kort om hva som ligger i Digipro-helse til din virksomhet

Hovedgevinstene for virksomheten

Sparer virksomheten for tid og kostnader:

  • Slipper å bruke tid og ressurser på utarbeidelse av innhold i eget kvalitetssystem. Dette gir mer tid til andre tjenester.

Øker kvaliteten på tjenesten og man ungår avvik:

  • Kvalitetssikrede og oppdaterte rutiner og prosedyrer sikrer forsvarlig drift av tjenestene.
  • De ansatte har tilgang til alt på én plass.

Syns du dette så interessant ut, eller ønsker du å vite mer om våre løsninger eller hvordan vi kan gjøre jobben enklere for din virksomhet?

Kontakt oss her: