Hva er IK-mat?

IK-mat står for internkontroll mat. Den omhandler de ulike rutinene som må til i bedriften for å følge regelverket for matsikkerhet. Det kan for eksempel være rutiner innenfor renhold, personlig hygiene, varmebehandling og riktige temperaturer.

Internkontroll mat (IK-Mat) er et system som sikrer etterlevelse av regelverk for mattrygghet. Det innebærer et sett med rutiner og prosedyrer som er utformet for å forhindre forurensning og spredning av matbårne sykdommer. Ved å implementere IK mat kan bedrifter redusere risikoen for matforurensning og forbedre kvaliteten og omdømmet til produktene sine. For eksempel kan et selskap som implementerer IK mat ha færre tilbakekallinger eller hendelser med matbårne sykdommer, noe som kan bidra til å bygge forbrukernes tillit og lojalitet. I tillegg kan det være større sannsynlighet for at selskaper som implementerer IK mat overholder mattrygghetsforskrifter, noe som kan bidra til å unngå juridiske straffer og bøter.

Temperatursensorer

Vi leverer kvalitetsløsninger for temperaturovervåkning .

  • Trygghet for kunden
  • Alarm og avviksmelding ved avvik
  • Komplett temperaturlogg med grafer
  • Automatiske rapporter
  • Kontinuerlig temperaturovervåkning
  • Sensorer med logging hvert 5. minutt
  •  

Ønsker du å høre mer om dette?