Ved å forenkle, forbedre og fornye kan vi med digitalisering legge til rette for bedre nye og bedre tjenester.

«Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.» (Regieringen)

Digital transformasjon

Det er viktig at alle har fokus på digital transformasjon.

Dette innebærer redesign av tjenester og systemer slik at data flyter og at systemene og tjenestene kan effektivisere og standardisere i enda større grad.
Litt lang setning?

Vi sparer kommunene for store utgifter hvert år ved å benytte vårt digitale system.

NOU; Tid for handling?

“Personellet er ryggraden i helse- og omsorgstjenestene. Tilstrekkelig og kompetent personell er avgjørende for at sykehus og kommuner skal kunne tilby helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Det har blitt et merkbart større press på personellet i helse- og omsorgstjenestene de seneste årene.”

Helsepersonellkommisjonen tilråder innsats på flere tiltaksområder, som sammen vil bidra til omstillingen. 

Tiltakene er strukturert under følgende seks områder:

  • organisering av helse
  • og omsorgstjenestene,
  • oppgavedeling,
  • arbeidsforhold og arbeidstid,
  • utdanning og kompetanseutvikling,
  • prioritering og reduksjon av mindre viktige og til dels uønskede tjenester, og
  • digitalisering og teknologisk utvikling.

Digitalisering og deling av kunnskap blir en viktig nøkkel for kommunen. Med Digipro Helse sitt system kommer kommunen eller 
virksomheten som yter helsetjenester til dekket bord. Erfaringsbasert kunnskap fra 2011 tilpasset den enkelte helsepersonell.

Hva skal til for å lykkes?

Engasjer deg: Forstå hva som finnes av teknologiske muligheter og hvordan de kan brukes på en verdiøkende måte på eksisterende og nye områder.

Ha et åpent sinn: Samarbeid på en åpen måte med eksterne partnere, slik at du kan utfordre tradisjonelle modeller.

Del suksessen: Fortell kollegaene dine om vellykkede initiativer for samarbeid. Dette bygger moment internt og reduserer barrierene mot fremtidige partnerskap. 

QVARTZ  for Microsoft

Les mer om digitalisering:

Viktige sider som beskriver digitalisering:

Les mer om oss her

«Vi gjør hverdagen enklere for ansatte og ledere i helse og omsorgstjenesten»