Oppgaver som må utføres

 • Motta henvisning eller forespørsel fra bruker, pårørende eller tjenesten, og registrerer bruker i fagsystem.
 • Gjennomfør kartleggingsbesøk med bruker og evt. pårørende i henhold til kartleggingsrutinene.
 • Gjør en vurdering av gevinst for brukeren og kommunen basert på kartleggingen, og beslutt omvelferdsteknologi vil løse hele eller deler av brukerbehovet. 
 • Tildel tjeneste og dokumenter i journalsystem.
 • Oppdater tiltaksplanen.
 • Gjennomfør nullpunktmåling på brukerens forbruk av tjenester før igangsetting av tjenesten. Bestill utstyr og installasjon.

Tips til organisering og gjennomføring

 • Saksbehandlerne må ha god kjennskap til hvordan de ulike velferdsteknologiene kan skape nytteverdi for brukerne. Sørg for at saksbehandlere får god opplæring.
 • Lag tydelige tildelingskriterier. Sett gjerne mål om at tjenester med velferdsteknologi skal tildeles på link linje som kompenserende tjenester.
 • Flere kommuner har etablert tverrfaglige kartleggingsteam, og gjennomfører andregangskartlegging ved behov. Vurder om dette er aktuelt i deres kommune.
 • God kommunikasjon mellom saksbehandler, tjenesten og tjenesten er nødvendig for å treffe behovene og kan redusere «plunder og heft» senere.
   

logo hdir dp.png