Samhandling

Samhandling eller en interaksjon, er en betegnelse på samspill eller vekselvirkning mellom to eller flere aktører som er i samarbeider med hverandre.