Oppgaver som må utføres

  • Registrer bruker i administrasjonsverktøy og informer installatør. Ha faste rutiner for hvem som installerer hos bruker. Dette kan variere avhengig av teknologi og bruk av leverandører.
  • Konfigurer og installer utstyr. Dokumenter hvis det blir gjort brukertilpassede konfigurasjoner under innstallering.
  • Gi bruker og eventuelt pårørende grundig opplæring i bruk av utstyret. La brukeren få tid til å bli kjent med utstyret. Test hvis mulig.
  • Gå gjennom informasjonsskriv/brukerveiledning sammen med brukeren.

Tips til organisering og gjennomføring

  • Ofte er mange aktører involvert i denne fasen. Det krever godt samarbeid og god dokumentasjon.
  • Husk på å dokumentere endringer i konfigurering av utstyr som avviker fra standardkonfigurasjon. Slik vil det være enklere å løse problemer som oppstår i etterkant, eksempelvis knyttet til varsler.
  • Utarbeid et enkelt hjelpeskjema for konfigurasjon. Dokumenter f.eks. klokkeslett for oppvåkning ved bruk av sengesensor, daglige spiserutiner for medisinering med mer.
  • Flere leverandører har gode bruker- og installasjonsveiledninger, programmeringsmanualer. Spør leverandør om dette.
  • Ofte er det behov for tett oppfølging i starten og to opplæringsrunder med brukeren. Vurder ut fra den enkelte brukers behov.
  • Ansatte som er i dialog med bruker bør selv være trygg på utstyret og ha testet dette ut.

logo hdir dp.png