Oppgaver som må utføres

  • Brukerens behov kan endre seg over tid. Utfør jevnlig evaluering av brukerbehov i samråd med helsepersonell og pårørende som er tett på brukeren. Sett faste tidsintervaller for evaluering og bruk evalueringsskjema.
  • Vurder om det er behov for endring av tjenester eller utstyr.
  • Ta beslutning på om tjenesten skal videreføres, endres eller avsluttes.
  • Ved avslutning av tjenesten: Innhent og nullstill utstyret, avslutt vedtak i fagsystemet.

Tips til organisering og gjennomføring

  • Avklar hvilken informasjon som skal hentes inn og hvem som skal være med på evaluering av tjenesten. I enkelte kommuner er superbrukere eller tverrfaglig team ansvarlige for evaluering. I andre kommuner er ikke ansvaret lagt til en spesifikk rolle, men hjemmetjenesten har ansvaret for at det gjennomføres etter fast tidsintervall.
  • Vurder om man skal benytte samme kartleggingsskjema ved evaluering som ved førstegangskartlegging.
  • Ha gode rutiner for avslutning av tjenesten. Husk på at vedtak ikke må avsluttes før utstyr er hentet inn. Slik unngås svinn eller at abonnement på utstyr påløper. 

logo hdir dp.png