Lokal tilpassing av innhold, organisasjons nivå

Vi har standardisert dette til alle kunder, men om du ønsker noe vist kun for din organisasjon så tilpasser vi dette for deg.

Lokal tilpassing av innhold, virksomhets nivå

Som på organisasjons nivået har vi lagt til rette det som er standard, her er det flere som ønsker tilpassing, og dette settes opp av oss.
Tilpassinger og avklaringer gjøres mellom dere som organisasjon og oss i Digipro-helse.

Lokal tilpassing av innhold, avdelings nivå

Om din organisasjon har behov for informasjon ned på avdelingsnivå, så defineres dette sammen med oss, slik at rett informasjon treffer den ansatte som trenger det.

Oppsett på alle 3 nivå bistår vi med, og legger til rette for at dere skal få en meget god brukeropplevelse.