Lag deg en personlig bruker

Å lage egen bruker gjøres enkelt på privat mobil. Det må gjøres når man ikke er på virksomhetens nettverk. (eventuelt skru av wifi)
 Skriv: www.digipro-helse.no i nettleseren

 1. Velg: Har du ikke en konto på Digipro Helse? Opprett en her!
   
 2. For å kunne lage bruker, må du benytte kommunal e-post. 
  Telefonen spør om du vil lagre passordet. Det velger du “Ja” på.
   
 3. Du kan nå logge inn med nytt brukernavn og passord. 
  Se også plakat "lag deg ny bruker"


 

Brukerperspektiv og bruksområder

lt helsepersonell skal bruke Digipro Helse.

Digipro Helse samler alt på en plass og kan benyttes på PC, nettbrett og smarttelefoner uansett hvor du jobber. Digipro Helse gjør det enkelt for deg å ivareta sikkerhet og kvalitet i arbeidet ditt. 

Alle ansatte:

Har blant annet oppdaterte prosedyrer, skjema, lovverk, nasjonale veiledere og e-læring lett tilgjengelig med egen pålogging.  Eget område for lokale prosedyrer ved behov.

Digipro Helse kan brukes overalt der man trenger tilgang på relevant informasjon, -  eksempelvis hjemme som faglig oppdatering, på vaktrommet, i bilen, ute hos brukeren eller sammen med andre kollegaer.  

Ledere/mellomleder:  

Digipro Helse er et system for internkontroll og intern undervisning. Ivaretar prosedyrer og rutiner for nye ansatte og nye pasienter. Digipro Helse forenkler hverdagen da alt til enhver tid er oppdatert.  

Er en del av kvalitetssikringen ved at de ansatte følger forskrifter og lover. 

Er en del av internkontrollen med signatur på leste prosedyrer.

Har et eget område for personalansvar, noe som ivaretar lederens oppgaver. 

Temaene kan brukes til internundervisning.

Kommunelege:

Har tilgang til ferdig infeksjonskontrollprogram og legemiddelprosedyrer.

Kommunaldirektør/rådmann/øverste leder: 

Sikrer ett helhetlig styring- og kvalitetssystem for alle områder i helse-, pleie- og omsorgstjenesten i virksomheten. 

Ikoner og forklaring

Tema

Her har vi samlet aktuelle temaer for deg. Tema er bygd opp slik at du enkelt finner det som er aktuelt for hvert område.

Enkelte områder finner du flere plasser i Digipro Helse.  Ett eksempel er på temaet “Demens” , her finner du knapp for samtykkekompetanse. 

Samtykkekompetanse er også et separat tema som du også finner i hovedoversikten. 

Eksempler på noen tema er:

Ny pasient: 
Her finner du alle nødvendige prosedyrer og verktøy for å ivareta ny pasient.

Ny ansatt: 
Her finner du alle nødvendige prosedyrer og verktøy for å ivareta ny ansatt. Her er alt fra grunnleggende opplæring, til det man trenger for medisin delegasjon.

Ny ansatt og ny pasient er to temaer i Digipro Helse, som vi anbefaler som en start for å bli kjent.

Lindrende behandling: 
Her finnes alt du trenger i arbeidet med lindrende behandling,- alt fra prosedyrer for pårørende til bruksanvisninger for smertepumper.

Personalansvar: 
Leder har her oversikt over det du trenger for å ivareta den ansatte.

Dette er noen få eksempler på hva som er under tema. Søk, trykk i vei, gjør deg kjent.

Legemiddel

Her finner du alt som er aktuelt for legemiddelhåndtering. Alt fra delegasjoner til prosedyrer for den enkelte ansatte. Prosedyrer legemiddelhåndtering er organisert på fag, slik at du enkelt kan finne hva som er aktuelt for deg.

Under prosedyrene her er det kvalitetssikring på at du har lest prosedyre. Signer og send inn. Leder får jevnlig denne oversikten.

Fagprosedyrer

Her finner du prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten.

Eksempler på prosedyrer er innen områdene:

 • Hud og sår
 • Eliminasjon
 • Hygiene

Smittevern

Her finner du et komplett infeksjonskontrollprogram.

Prosedyrer grunnleggende smittevern er inndelt etter hvor du jobber. Her finner du blant annet alle lovpålagte prosedyrer som ivaretar smittevernet.

Skjema

Her finner du en stor skjemabank som er klar til utskrift.

Husk at dette er hjelpeskjema. Bruk EPJ til dokumentasjon og skann eller dokumenter eventuelle skjema som skal oppbevares i journal. 

Avvik

Her veileder vi deg til hvor og hvordan du skal melde avvik. 

Her kommer du også til virksomhetens avvikssystem,- for eksempel om du skal melde HMS-avvik. 

Lokale prosedyrer

Her kan din virksomhet ha prosedyrer som bare er aktuell for din virksomhet. 

Ta gjerne en titt på hvordan andre kommuner har løst dette. Det er mulig å at prosedyren kun er synlig for din virksomhet. 

Digipro Helse og superbrukere i din virksomhet kan legge inn lokale prosedyrer. 

QR plakater

Her finner du QR plakater som gjør det enkelt å bruke Digipro Helse. Skriv ut, laminer og heng opp.