Digipro helse og trygghetsstandard i sykehjem

Trygghetsstandarden består av seks tema:

Ledelse – Struktur og prosess – Kompetanse – Personsentrert omsorg - Tjenesteyting– Innovasjon og teknologi.
I Digipro-helse har vi i denne filmen vist hvordan du enkelt kan benytte Digipro-helse for å nå alle målene i Trygghetsstandarden