Tema oversikt i Digipro-helse

Barnevern

www.digipro-helse.no                                          

E-læring, barn som pårørende

www.digipro-helse.no

Rehabilitering

www.digipro-helse.no

Aktivitet

www.digipro-helse.no

Aktivitetshåndboken

www.digipro-helse.no

CAS

www.digipro-helse.no

E-kurs Hverdagsrehabilitering

www.digipro-helse.no

E- læring, Samhandling og deling av opplysninger

www.digipro-helse.no

Hoftebrudd hos eldre, rehabilitering og fysioterapi

www.digipro-helse.no

Individuell plan (IP)

www.digipro-helse.no

Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (IADL)

www.digipro-helse.no

Kartlegging

www.digipro-helse.no

Vurdering og planlegging av forflytningen

www.digipro-helse.no

Øvelsesprogram eldre med brudd

www.digipro-helse.no

Risiko analyser

www.digipro-helse.no

Brann på institusjon

www.digipro-helse.no

Fall i hjemmet

www.digipro-helse.no

Fare for vandring

www.digipro-helse.no

Fare for vandring fra institusjon

www.digipro-helse.no

Feilmedisinering

www.digipro-helse.no

Uriktig informasjon om pasient

www.digipro-helse.no

KE fungerer ikke

www.digipro-helse.no

Redusert bemanning i helse og omsorg

www.digipro-helse.no

Fall i bolig

www.digipro-helse.no

Seksuell trakassering

www.digipro-helse.no

Smitte i institusjon

www.digipro-helse.no

Smitte og isolering

www.digipro-helse.no

Tilberedning av antibiotika

www.digipro-helse.no

Tilgjengeligheten til informasjon bli borte

www.digipro-helse.no

Ukjente og ubrukt kvalitetssystem

www.digipro-helse.no

Underernæring

www.digipro-helse.no

Vold i bil med en ansatt

www.digipro-helse.no

Vold og trusler mot ansatt

www.digipro-helse.no

Lag din egen risikoanalyse

www.digipro-helse.no

Mal for sløyfediagram

www.digipro-helse.no

Mal for sløyfediagram Word

www.digipro-helse.no

Saksbehandling

www.digipro-helse.no

E-læring Saksbehandling

www.digipro-helse.no

Brann og sikkerhet

www.digipro-helse.no

Ernæringskartlegging

www.digipro-helse.no

Helserett

www.digipro-helse.no

Prosedyre saksbehandling

www.digipro-helse.no

Prosedyre tildeling, ROP

www.digipro-helse.no

Saksbehandling i Profil

www.digipro-helse.no

Prosedyre tildeling praktisk bistand

www.digipro-helse.no

Prosedyre tildeling av hjemmesykepleie

www.digipro-helse.no

Veileder for saksbehandling

www.digipro-helse.no

Utskrivelse på eget ansvar

www.digipro-helse.no

Skjema for saksbehandling

www.digipro-helse.no

Samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

Nødrett og nødverge

www.digipro-helse.no

Skjema for samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

Tillitsskapende tiltak

www.digipro-helse.no

Vedtak ved manglende samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

Vurdering av samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

E-læring

www.digipro-helse.no

Seksuell helse

www.digipro-helse.no

Smittevern

www.digipro-helse.no

Tannhelse

www.digipro-helse.no

Den offentlige tannhelsetjenesten

www.digipro-helse.no

Munnstell til voksne pasienter

www.digipro-helse.no

Prosedyre for tannstell

www.digipro-helse.no

E-læring (kompetansebroen)

www.digipro-helse.no

Tilsynssaker

www.digipro-helse.no

Personell saker

www.digipro-helse.no

Eldre, hjemmeboende pasient fikk feil dose insulin

www.digipro-helse.no

Ga legemidler som ikke var rekvirert av lege

www.digipro-helse.no

Gikk inn i pasientjournalen til underordnet uten grunn

www.digipro-helse.no

Stjal penger fra bruker i kommunal bolig med heldøgns omsorgstjenester

www.digipro-helse.no

Stjal penger fra pasient ved å misbruke bankkort

www.digipro-helse.no

Virksomhetsaker

www.digipro-helse.no

Feildosering av legemiddelet Methotrexate – kommunen har brutt lovkrav til forsvarlig behandling

www.digipro-helse.no

Feildosering av morfin – svikt i legemiddelhåndtering og kompetanse i kommune

www.digipro-helse.no

Kommunen gjorde ikke det nødvendige for å forebygge grenseoverskridende intim atferd fra ansatte i bofellesskap

www.digipro-helse.no

Sykepleier ga legemidler som ikke var rekvirert av lege – kommunen hadde ikke sikret at legemiddelhåndteringen var trygg og forsvarlig

www.digipro-helse.no

Kommune sviktet i oppfølging av diabetesbehandling

www.digipro-helse.no

Varselsaker

www.digipro-helse.no

Dødsfall under abstinensbehandling

www.digipro-helse.no

Transfusjon av uforlikelig blod

www.digipro-helse.no

Uforsvarlig legemiddelhåndtering i forbindelse med opplæring

www.digipro-helse.no

Transport

www.digipro-helse.no

Pasienttransport

www.digipro-helse.no

Avvik pasientreiser

www.digipro-helse.no

Bestill drosje hjem etter kort/langtidsopphold

www.digipro-helse.no

Bestille drosje til sykehus, for hjemmeboende

www.digipro-helse.no

Bestille drosje til sykehus, for institusjonsbeboere

www.digipro-helse.no

Bestille drosje til tannlege, fra hjemmet

www.digipro-helse.no

Bestille drosje til tannlege, fra institusjon

www.digipro-helse.no

Bestilling av ambulanse, ambulansebil

www.digipro-helse.no

Drosje mellom kommunale institusjoner

www.digipro-helse.no

Generelle retningslinjer for rekvirering

www.digipro-helse.no

E-kurs pasientreiser

www.digipro-helse.no

Søknad TT-kort

www.digipro-helse.no

Prosedyre for bruk av ledsager

www.digipro-helse.no

Ledsagerbevis

www.digipro-helse.no

SGS 1010 - Reise med pasient/klient/bruker/elev

www.digipro-helse.no

Tro og livssyn

www.digipro-helse.no

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

www.digipro-helse.no

Prosedyre åndelige behov

www.digipro-helse.no

Prosedyre tro og livssynsfrihet

www.digipro-helse.no

Tro og livssyn, Regjeringen

www.digipro-helse.no

Skjema

www.digipro-helse.no

Å leve med tro og livssyn i Norge

www.digipro-helse.no

E-læring

www.digipro-helse.no

Tvang

www.digipro-helse.no

Veiviser i bruk av tvang

www.digipro-helse.no

Nødrett og nødverge

www.digipro-helse.no

Tillitsskapende tiltak

www.digipro-helse.no

Vurdering av samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

www.digipro-helse.no

Prosedyre tvangsvedtak, §4A

www.digipro-helse.no

Bruk av tvang ved psykisk utviklingshemming

www.digipro-helse.no

Bruk av tvang

www.digipro-helse.no

Evaluering av tvungen helsehjelp

www.digipro-helse.no

Helsehjelp uten samtykke

www.digipro-helse.no

Lovverk, tvang

www.digipro-helse.no

Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9

www.digipro-helse.no

Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A

www.digipro-helse.no

Tvang etter helse- og omsorgstjenesten kap. 10

www.digipro-helse.no

Prosedyre, bruk av tvang 4a

www.digipro-helse.no

Samhandling med Statsforvalteren

www.digipro-helse.no

Vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

www.digipro-helse.no

Vedtaksskjema 4a

www.digipro-helse.no

Ros analyser

www.digipro-helse.no

E-læring

www.digipro-helse.no

Tvang og makt ved psykisk utviklingshemming

www.digipro-helse.no

Tvang ved somatisk sykdom

www.digipro-helse.no

Webinar, tvungen helsehjelp - hvordan unngå avvik?

www.digipro-helse.no

Utskriving

www.digipro-helse.no

Velferdsteknologi

www.digipro-helse.no

Brosjyre, Hva er velferdsteknologi?

www.digipro-helse.no

Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

www.digipro-helse.no

Gevinstrealisering

www.digipro-helse.no

Gevinstoppfølgingsverktøy, avansert

www.digipro-helse.no

Gevintrealiseringsplan

www.digipro-helse.no

Hva er gevinstrealisering

www.digipro-helse.no

Måling, Digital tilsyn

www.digipro-helse.no

Måling, El-medisineringsstøtte

www.digipro-helse.no

Måling, E-lås

www.digipro-helse.no

Måling, Lokaliseringsteknologi (GPS)

www.digipro-helse.no

Måling, Trygghetsalarm

www.digipro-helse.no

Veikart for tjenesteinnovasjon

www.digipro-helse.no

Rapporteringsmaler for gevinster (NVP)

www.digipro-helse.no

Gevinstkartlegging

www.digipro-helse.no

Gevinstplanlegging

www.digipro-helse.no

Gevinstoppfølging

www.digipro-helse.no

Eksempel bank

www.digipro-helse.no

Rødøy

www.digipro-helse.no

Digitalt tilsyn

www.digipro-helse.no

Elektronisk dørlås

www.digipro-helse.no

Elektronisk medisindispenser

www.digipro-helse.no

Lokaliseringsteknologi

www.digipro-helse.no

Pasientvarslingsanlegg

www.digipro-helse.no

Hva er velferdsteknologi

www.digipro-helse.no

Kartlegging av pasient

www.digipro-helse.no

Kvikk guide til velferdsteknologi

www.digipro-helse.no

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

www.digipro-helse.no

Novo Neat, driftsrutine

www.digipro-helse.no

Personvern

www.digipro-helse.no

Prosedyre, velferdsteknologi i hjemmet

www.digipro-helse.no

Prosedyre, velferdsteknologi i institusjon

www.digipro-helse.no

Test dynamisk artikkel velferdstknologi

www.digipro-helse.no

Varslings- og lokaliseringsteknologi e-kurs

www.digipro-helse.no

Vedtak om bruk av varslings og lokaliseringsteknologi

www.digipro-helse.no

Velferdsteknologiens ABC

www.digipro-helse.no

Velferdsteknologi VAR

www.digipro-helse.no

Videokonsultasjon

www.digipro-helse.no

For fastleger

www.digipro-helse.no

For helsepersonell

www.digipro-helse.no

For sykehjemspasienter

www.digipro-helse.no

Vergemål

www.digipro-helse.no

Prosedyre vergemål

www.digipro-helse.no

Fremtidsfullmakt

www.digipro-helse.no

Melding via Altinn

www.digipro-helse.no

Samtykkeerklæring

www.digipro-helse.no

Melding om behov for vergemål

www.digipro-helse.no

Melding til statsforvalteren - Vergemål

www.digipro-helse.no

Melding via PDF skjema

www.digipro-helse.no

Begjæring om behov for vergemål

www.digipro-helse.no

Melding om behov for vergemål

www.digipro-helse.no

Skjema for legeerklæring

www.digipro-helse.no

Samtykke til vergemål

www.digipro-helse.no

Informasjonsfilm om vanlig vergemål

www.digipro-helse.no

Vold og trusler

www.digipro-helse.no

Nødrett og nødverge

www.digipro-helse.no

Prosedyre forebygging av vold, trusler og seksuell trakassering

www.digipro-helse.no

Prosedyre ved vold, trusler og seksuell trakassering

www.digipro-helse.no

Trygg i Kautokeino

www.digipro-helse.no

Økonomi

www.digipro-helse.no

Vergemål

www.digipro-helse.no

Disponering av kontantytelse fra folketrygden

www.digipro-helse.no

Legemiddel

www.digipro-helse.no

Prosedyrer legemiddelhåndtering (A-Å)

www.digipro-helse.no

Adgang til legemiddellager

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Bestilling, hjemmetjeneste

www.digipro-helse.no

Bestilling institusjon

www.digipro-helse.no

Bestilling og mottak (institusjon)

www.digipro-helse.no

Egenkontroll og dobbeltkontroll

www.digipro-helse.no

Feilmedisinering

www.digipro-helse.no

Feil og avvik

www.digipro-helse.no

Generisk bytte

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Håndtering av A- og B-preparater

www.digipro-helse.no

Istandgjøring

www.digipro-helse.no

Krav til kompetanse

www.digipro-helse.no

Lån av legemidler fra annen avdeling

www.digipro-helse.no

Når dobbeltkontroll ikke er mulig

www.digipro-helse.no

Oppbevaring

www.digipro-helse.no

Opplæring

www.digipro-helse.no

Oppstart ny pasient

www.digipro-helse.no

Plakater og informasjon

www.digipro-helse.no

Veiledning legemiddel-gjennomgang

www.digipro-helse.no

Tilberedning og utdeling av legemidler til injeksjon og infusjon, Vedlegg til Prosedyre

www.digipro-helse.no

Plakat - Aseptisk tilberedning av legemidler

www.digipro-helse.no

Plakat fra Apotek1 - Mottak av multidose

www.digipro-helse.no

Plakat fra Apotek1 - Utlevering av multidose

www.digipro-helse.no

Renhold

www.digipro-helse.no

Retur-kassasjon

www.digipro-helse.no

Smertepumpe

www.digipro-helse.no

Tilberedning og utdeling av legemidler til injeksjon og infusjon

www.digipro-helse.no

Tiltak ved svinn av A- og B-preparater

www.digipro-helse.no

Utdeling

www.digipro-helse.no

Prosedyrer legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Rekvirering

www.digipro-helse.no

Oppstart ny pasient

www.digipro-helse.no

Bestilling institusjon

www.digipro-helse.no

Bestilling, hjemmetjeneste

www.digipro-helse.no

Generisk bytte

www.digipro-helse.no

Hygiene

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Renhold

www.digipro-helse.no

Praktisk Legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Adgang til legemiddellager

www.digipro-helse.no

Mottak fra Apotek

www.digipro-helse.no

Oppbevaring

www.digipro-helse.no

Lån av legemidler fra annen avdeling

www.digipro-helse.no

Istandgjøring

www.digipro-helse.no

Tilberedning og utdeling av legemidler til injeksjon og infusjon

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Utdeling

www.digipro-helse.no

Retur-kassasjon

www.digipro-helse.no

Kontroll

www.digipro-helse.no

Egenkontroll og dobbeltkontroll

www.digipro-helse.no

A- og B-preparater

www.digipro-helse.no

Når dobbeltkontroll ikke er mulig

www.digipro-helse.no

Krav til kompetanse

www.digipro-helse.no

Feil og Avvik

www.digipro-helse.no

Feilmedisinering

www.digipro-helse.no

Tiltak ved svinn av A- og B-preparater

www.digipro-helse.no

Feil og avvik

www.digipro-helse.no

Opplæring

www.digipro-helse.no

Plakater og informasjon

www.digipro-helse.no

Veiledning legemiddelgjennomgang

www.digipro-helse.no

Tilberedning og utdeling av legemidler til injeksjon og infusjon, Vedlegg til Prosedyre

www.digipro-helse.no

Plakat - Aseptisk tilberedning av legemidler

www.digipro-helse.no

Plakat fra Apotek1 - Mottak av multidose

www.digipro-helse.no

Plakat fra Apotek1 - Utlevering av multidose

www.digipro-helse.no

Anafylaksibehandling

www.digipro-helse.no

Avvik

www.digipro-helse.no

Bivirkningsmelding

www.digipro-helse.no

Delegasjon

www.digipro-helse.no

E-kurs

www.digipro-helse.no

Felleskatalogen

www.digipro-helse.no

Instruksjonsfilmer

www.digipro-helse.no

Legemidler

www.digipro-helse.no

Lokalt ansvarlig

www.digipro-helse.no

Medikamentregning

www.digipro-helse.no

Relis

www.digipro-helse.no

Risikoanalyser

www.digipro-helse.no

Skjema

www.digipro-helse.no

Tilsynssaker

www.digipro-helse.no

Feildosering av morfin

www.digipro-helse.no

Feildosering av legemiddelet Methotrexate

www.digipro-helse.no

Svikt i legemiddelhåndtering på nattevakt

www.digipro-helse.no

Sykepleier ga legemidler som ikke var rekvirert av lege

www.digipro-helse.no

Overdosering av morfin til en pasient i sykehjem

www.digipro-helse.no

Kommunen hadde store mangler i styringen av legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

VAR prosedyrer

www.digipro-helse.no

Veiledere

www.digipro-helse.no

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

www.digipro-helse.no

Forskrift om legemiddelhåndtering - med kommentarer

www.digipro-helse.no

Legemiddelgjennomgang

www.digipro-helse.no

Opioider

www.digipro-helse.no

Smittevern

www.digipro-helse.no

Infeksjonskontrollprogram, oversikt

www.digipro-helse.no

Prosedyrer grunnleggende smittevern

www.digipro-helse.no

Hjemmebaserte tjenester

www.digipro-helse.no

Arbeidsantrekk

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Avfallshåndtering ved smitte

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av hud

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av instrumenter og medisinsk flergangsutstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av overflater og utstyr

www.digipro-helse.no

Hostehygiene

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Kjemiske desinfeksjonsmidller

www.digipro-helse.no

Mobil og nettbrett

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte

www.digipro-helse.no

Stikkskade, stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer

www.digipro-helse.no

Trygg injeksjonspraksis og beskyttelse mot stikkskader

www.digipro-helse.no

Yrkesvaksinasjon

www.digipro-helse.no

Institusjon

www.digipro-helse.no

Arbeidsantrekk

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Avfallshåndtering - smittefarlig avfall

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av hud

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av overflater

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av overflater og utstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjonsrom (skyllerom)

www.digipro-helse.no

Hostehygiene

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Håndtering av pasientnært utstyr

www.digipro-helse.no

Isolering

www.digipro-helse.no

Kjemiske desinfeksjonsmidler

www.digipro-helse.no

Mobil, nettbrett og nødnett

www.digipro-helse.no

Pasientplassering

www.digipro-helse.no

Rengjøring av senger og sengeutstyr

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte

www.digipro-helse.no

Stell av døde ved smitte

www.digipro-helse.no

Stikkskade, stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer

www.digipro-helse.no

Tekstilhåndtering

www.digipro-helse.no

Trygg injeksjonspraksis og beskyttelse mot stikkskader

www.digipro-helse.no

Tøylager

www.digipro-helse.no

Yrkesvaksinasjon

www.digipro-helse.no

Legekontor

www.digipro-helse.no

Renhold

www.digipro-helse.no

Arbeidsantrekk

www.digipro-helse.no

Avfallshåndtering ved smitte

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av overflater og utstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjonsrom (Skyllerom)

www.digipro-helse.no

Hostehygiene

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Isolering

www.digipro-helse.no

Kjemiske desinfeksjonsmidler

www.digipro-helse.no

Mobil og nettbrett

www.digipro-helse.no

Rengjøring av senger og sengeutstyr

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte i bofellesskap

www.digipro-helse.no

Stikkskade, uhell på sprøyter og andre blodeksponeringer

www.digipro-helse.no

Tekstilhåndtering

www.digipro-helse.no

Tøylager

www.digipro-helse.no

Plakater og infomateriell

www.digipro-helse.no

Viktige infeksjonssykdommer

www.digipro-helse.no

Rødbergodden

www.digipro-helse.no

Arbeidsantrekk

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Avfallshåndtering ved smitte

www.digipro-helse.no

Bruk av beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av hud

www.digipro-helse.no

Hostehygiene

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Isolering

www.digipro-helse.no

Mobil og nettbrett

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte

www.digipro-helse.no

Stikkskade

www.digipro-helse.no

Tekstilhåndtering

www.digipro-helse.no

Trygg injeksjonspraksis og forebygge stikkskade

www.digipro-helse.no

Tøylager

www.digipro-helse.no

Yrkesvaksinasjon

www.digipro-helse.no

Internkontroll skjema

www.digipro-helse.no

Ansvarlig for smittevern

www.digipro-helse.no

Forebygging av infeksjonssykdommer

www.digipro-helse.no

Arbeidsrestriksjoner ved infeksjoner

www.digipro-helse.no

Forebygging av blodbaneinfeksjoner

www.digipro-helse.no

Bruk og stell av PICC-line

www.digipro-helse.no

Desinfeksjon av hud

www.digipro-helse.no

Fjerning av PICC-line

www.digipro-helse.no

Innleggelse av perifert venekateter

www.digipro-helse.no

Stell av perifert venekateter

www.digipro-helse.no

Veneport (VAP)

www.digipro-helse.no

Forebygging av hud og sårinfeksjon

www.digipro-helse.no

Forebygging og behandling av trykksår

www.digipro-helse.no

Stell av postoperative sår

www.digipro-helse.no

Prosedyrer for sårstell

www.digipro-helse.no

Forebygging av luftveisinfeksjon

www.digipro-helse.no

Forebygge luftveisinfeksjon

www.digipro-helse.no

Sesonginfluensa

www.digipro-helse.no

Forebygging av mage og tarminfeksjoner

www.digipro-helse.no

Forebygging av urinveis-infeksjon

www.digipro-helse.no

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner

www.digipro-helse.no

Innleggelse av blærekateter

www.digipro-helse.no

Stell av blærekateter

www.digipro-helse.no

Fjerning av blærekateter

www.digipro-helse.no

Ren intermitterende kateterisering

www.digipro-helse.no

Steril intermitterende kateterisering

www.digipro-helse.no

Stell av suprapubiskateter

www.digipro-helse.no

Skifte av suprapubiskateter

www.digipro-helse.no

Urinprøvetaking

www.digipro-helse.no

Forebygging av øyeinfeksjoner

www.digipro-helse.no

Isolering

www.digipro-helse.no

Mikrobespesifikke smitteverntiltak

www.digipro-helse.no

C-diff

www.digipro-helse.no

ESBL - Ørnes sykehjem

www.digipro-helse.no

ESBL

www.digipro-helse.no

MRSA

www.digipro-helse.no

MRSA screening

www.digipro-helse.no

MRSA i hjemmetjenestene

www.digipro-helse.no

MRSA på sykehjem

www.digipro-helse.no

Sanering av bærerskap MRSA

www.digipro-helse.no

NORO-virus

www.digipro-helse.no

VRE

www.digipro-helse.no

Prøvetaking ESBL og VRE

www.digipro-helse.no

Viktige infeksjonssykdommer

www.digipro-helse.no

For fastleger

www.digipro-helse.no

Infeksjonsovervåking og varsling

www.digipro-helse.no

Antibiotikabehandling i sykehjem

www.digipro-helse.no

PIAHnett

www.digipro-helse.no

Melding og varsling om smittsom sykdom

www.digipro-helse.no

Infeksjonsovervåking

www.digipro-helse.no

RASK – Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene

www.digipro-helse.no

Utbrudd i sykehjem

www.digipro-helse.no

Oppvekst

www.digipro-helse.no

Håndhygiene kurs

www.digipro-helse.no

Plakater

www.digipro-helse.no

Bruk 30 sekunder

www.digipro-helse.no

Bruk 60 sekunder

www.digipro-helse.no

Smittevernveileder for barnehager

www.digipro-helse.no

Smittevernveileder for barneskole

www.digipro-helse.no

Smittevernveileder for videregående

www.digipro-helse.no

Smittevernveileder for ungdomsskole

www.digipro-helse.no

Overordnede forhold

www.digipro-helse.no

Kontrollskjema for kritiske punkter

www.digipro-helse.no

Smittevernveilederen

www.digipro-helse.no

Legionella

www.digipro-helse.no

Melding og varsling om smittsom sykdom

www.digipro-helse.no

Rosanalyse smitte ved institusjon

www.digipro-helse.no

Hva er et infeksjonskontrollprogram

www.digipro-helse.no

Lovkrav og veiledere

www.digipro-helse.no

Pandemiplan

www.digipro-helse.no

Andre forhold – omsorgstiltak andre målgrupper

www.digipro-helse.no

Ansvar

www.digipro-helse.no

Hovedpunktene i planen

www.digipro-helse.no

Informasjon

www.digipro-helse.no

Legemidler og nødvendig medisinsk utstyr

www.digipro-helse.no

Lovgrunnlag for beredskap mot pandemi

www.digipro-helse.no

Mulige pandemiscenarier i NN kommune

www.digipro-helse.no

Målsetting

www.digipro-helse.no

Oppgaver under pandemiens forskjellige faser

www.digipro-helse.no

Smitteverntiltak inklusive bruk av beskyttelsesutstyr, opplæring og oppfølging

www.digipro-helse.no

Viktige telefonnumre

www.digipro-helse.no

Referanser

www.digipro-helse.no

Plakater og infomateriell

www.digipro-helse.no

Besøkslogg

www.digipro-helse.no

Bruk av beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr dråpesmitte. På- og avkledning

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr ved dråpesmitte med øyebeskyttelse

www.digipro-helse.no

Beskyttelsesutstyr ved kontaktsmitte. På- og avkledning

www.digipro-helse.no

Påkledning heldress med åndedrettsvern

www.digipro-helse.no

Avkledning heldress med åndedrettsvern

www.digipro-helse.no

Påkledning heldress

www.digipro-helse.no

Avkledning heldress

www.digipro-helse.no

Riktig bruk av munnbind

www.digipro-helse.no

Dørskilt ved smitte

www.digipro-helse.no

Dråpesmitte med øyebeskyttelse

www.digipro-helse.no

Dråpesmitte uten øyebeskyttelse

www.digipro-helse.no

Kontaktsmitte

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Bruk 30 sekunder, håndsprit

www.digipro-helse.no

Bruk 60 sekunder, håndvask

www.digipro-helse.no

Har du tatt den av?

www.digipro-helse.no

Hånddesinfeksjon og håndvask

www.digipro-helse.no

Håndhygiene i helsetjenesten

www.digipro-helse.no

Håndhygiene til rett tid – Pasient i seng

www.digipro-helse.no

Ta den av. Gjelder armbåndsur

www.digipro-helse.no

Ta den av. Gjelder ringer

www.digipro-helse.no

Info til besøkende ved smitte orange

www.digipro-helse.no

Info til besøkende ved smitte sort

www.digipro-helse.no

Pasientinformasjon

www.digipro-helse.no

Informasjon til pasienter med MRSA

www.digipro-helse.no

Smittefarlig plakat A4

www.digipro-helse.no

Vaner som forebygger smitte

www.digipro-helse.no

QR plakater

www.digipro-helse.no

Aseptisk teknikk

www.digipro-helse.no

Skyllerom

www.digipro-helse.no

Smittefarlig avfall

www.digipro-helse.no

Stikkskade og stikkuhell

www.digipro-helse.no

Tekstilhåndtering

www.digipro-helse.no

Prosedyre for opplæring

www.digipro-helse.no

Smittevernboka, fra FHI

www.digipro-helse.no

Smittevernplan

www.digipro-helse.no

Smittevernplan Salten

www.digipro-helse.no

Tuberkulose kontrollprogram

www.digipro-helse.no

Diagnostikk

www.digipro-helse.no

Gjennomføring av vaksinasjon mot tuberkulose

www.digipro-helse.no

Kostnader ved tuberkulose kontroll

www.digipro-helse.no

Melding i henhold til gjeldende meldingsforpliktelser

www.digipro-helse.no

Opplæring av personell

www.digipro-helse.no

Oversendelse av opplysninger til kommunelegen i ny bopelskommune

www.digipro-helse.no

Personer som har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse

www.digipro-helse.no

Rutiner for henvisning til spesialisthelsetjenesten

www.digipro-helse.no

Smitteoppsporing

www.digipro-helse.no

Tuberkuloseveilederen, FHI

www.digipro-helse.no

Utbrudd av sykdommer

www.digipro-helse.no

Oversikt om utbrudd

www.digipro-helse.no

Korona

www.digipro-helse.no

# Anbefalinger, begrensning av smittevernutstyr

www.digipro-helse.no

- Anbefaling for begrensning i bruk av beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

- Bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

- Illustrasjoner, informasjonsskriv og skjemaer for helsetjenesten

www.digipro-helse.no

# Oppvekst, Skole og barnehage

www.digipro-helse.no

# Rutiner ved smitte

www.digipro-helse.no

- Håndbok ved smitteutbrudd

www.digipro-helse.no

- Opphevelse av isolasjon ved covid-19

www.digipro-helse.no

- Råd om isolering i hjemmet

www.digipro-helse.no

Isolering

www.digipro-helse.no

Palliativ legemiddelbehandling, korona

www.digipro-helse.no

Renhold ved smitte

www.digipro-helse.no

Smittesporing Excel

www.digipro-helse.no

Stell av døde med Koronasmitte

www.digipro-helse.no

- Transport av personer med mistenkt covid-19-sykdom via pasientreiser

www.digipro-helse.no

- Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte.

www.digipro-helse.no

- Besøks smittevernråd ved, sykehjem og andre heldøgnsplasser

www.digipro-helse.no

- Brev- Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til FHI, ifm covid-19

www.digipro-helse.no

- Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

www.digipro-helse.no

- Karantene - råd til helsepersonell

www.digipro-helse.no

- Karantenesjekken

www.digipro-helse.no

- Smittevernråd ved reiser

www.digipro-helse.no

- Testkriterier for koronavirus

www.digipro-helse.no

- Tiltak i spesialisthelsetjenesten

www.digipro-helse.no

- TISK

www.digipro-helse.no

Arbeidsgivers korona side

www.digipro-helse.no

Helsedirektoratets koronaveileder

www.digipro-helse.no

Arbeidsgivers mulighet til å omdisponere ansatte

www.digipro-helse.no

Arbeidsgivers mulig å fravike arbeidstidsreglene

www.digipro-helse.no

Avtale om unntak fra aml. kap. 10, i forbindelse med koronaepidemien

www.digipro-helse.no

Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19

www.digipro-helse.no

Kartlegging helsepersonell skal testes for Covid 19 smitte

www.digipro-helse.no

Koronaside på KS

www.digipro-helse.no

Koronaside på Veilederen

www.digipro-helse.no

Midlertidig redusert arbeidsgiverperiode

www.digipro-helse.no

Ofte stilte spørsmål, KS

www.digipro-helse.no

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

www.digipro-helse.no

Risikoanalyse bemanningssvikt Korona

www.digipro-helse.no

Rundskriv om kommunale smitteverntiltak

www.digipro-helse.no

Samfunnets kritiske funksjoner i kommunene

www.digipro-helse.no

Sykehjem og smittevern mot covid-19

www.digipro-helse.no

Opplæringspakke, ved omdisponering av personell

www.digipro-helse.no

Nasjonalt helsepersonell

www.digipro-helse.no

Retningslinje ved uvaksinerte arbeidstakere

www.digipro-helse.no

Avtale om utvidet kompensasjon

www.digipro-helse.no

Besøkslogg

www.digipro-helse.no

Besøkslogg (word)

www.digipro-helse.no

Besøksrutine for å redusere smittefare

www.digipro-helse.no

Brev fra Helsedirektoratet, covid-19

www.digipro-helse.no

Covid-19, legemidler og medisinsk utstyr

www.digipro-helse.no

Definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller med koronavirus

www.digipro-helse.no

E-læring

www.digipro-helse.no

Flytskjema digital kartlegging

www.digipro-helse.no

Flytskjema for vurdering av prehospital transport (NLSH)

www.digipro-helse.no

Flytskjema korona (telefon). Mal

www.digipro-helse.no

Flytskjema koronatelefon, Meløy

www.digipro-helse.no

Grunnleggende smittevernsrutiner

www.digipro-helse.no

Hurtigtest Covid-19

www.digipro-helse.no

Håndhygiene

www.digipro-helse.no

Koronavaksine

www.digipro-helse.no

Bivirkningsmelding

www.digipro-helse.no

Koronavaksinasjonsprogrammet

www.digipro-helse.no

Koronavaksinasjonsveilederen

www.digipro-helse.no

Plan for vaksinasjon - forslag til mal

www.digipro-helse.no

Relevante skjema

www.digipro-helse.no

Vaksine egenerklæringsskjema

www.digipro-helse.no

Status covid-19 vaksine

www.digipro-helse.no

SYSVAK - Gode rutiner

www.digipro-helse.no

SYSVAK nett

www.digipro-helse.no

Prosedyre intramuskulær injeksjon i overarm

www.digipro-helse.no

Lokale koronaprosedyrer

www.digipro-helse.no

Dønna Rutine for og sikre gravide barn og unge, Covid 19

www.digipro-helse.no

Sørfold's korona prosedyrer

www.digipro-helse.no

Fauske's korona prosedyrer

www.digipro-helse.no

Saltdal's korona prosedyrer

www.digipro-helse.no

Måsøy's korona prosedyre

www.digipro-helse.no

Steigen's korona prosedyrer

www.digipro-helse.no

Plakater og info materiell

www.digipro-helse.no

Regjeringens koronaside

www.digipro-helse.no

Reiseråd

www.digipro-helse.no

Råd til risikogrupper

www.digipro-helse.no

Selvprøvetaking av luftveier

www.digipro-helse.no

Siste oppdateringer i koronaveilederen

www.digipro-helse.no

Testing, symptomer og smittevern

www.digipro-helse.no

Apekopper

www.digipro-helse.no

Veiledere

www.digipro-helse.no

ESBL-holdige gramnegative stavbakterier - smitteverntiltak i helseinstitusjoner ☍

www.digipro-helse.no

Koronaveilederen

www.digipro-helse.no

MRSA veilederen

www.digipro-helse.no

Tiltaksplan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

www.digipro-helse.no

Smittevernveilederen, FHI

www.digipro-helse.no

Korsn står det til?

www.digipro-helse.no

Skjema

www.digipro-helse.no

Adferds-registrering

www.digipro-helse.no

Avføring

www.digipro-helse.no

Avføringklassifisering 1-7

www.digipro-helse.no

Avføringsskjema

www.digipro-helse.no

Avvik

www.digipro-helse.no

Badeliste

www.digipro-helse.no

Bekreftelse, utskrivelse på eget ansvar

www.digipro-helse.no

Besøkslogg

www.digipro-helse.no

Blod

www.digipro-helse.no

Kontrollskjema blodtransfusjon

www.digipro-helse.no

Innlevering av blodprøve og urinprøve

www.digipro-helse.no

Venesectio

www.digipro-helse.no

Blodtrykk-skjema

www.digipro-helse.no

Demens

www.digipro-helse.no

Diabetes

www.digipro-helse.no

Blodsukkerkurve

www.digipro-helse.no

Insulin x 2 daglig

www.digipro-helse.no

Insulin x 3 daglig

www.digipro-helse.no

Insulin x 4 daglig

www.digipro-helse.no

Insulinskjema 31 dager

www.digipro-helse.no

Dødsmeldingen

www.digipro-helse.no

Slik skal dødsmeldingen fylles ut

www.digipro-helse.no

Dødsfall og dødsårsak

www.digipro-helse.no

Informasjon om elektronisk dødsmelding

www.digipro-helse.no

Døgnregistrerings-skjema

www.digipro-helse.no

Ernæring og drikke

www.digipro-helse.no

Drikke med diurese, 4 dager

www.digipro-helse.no

Drikkeliste med diurese

www.digipro-helse.no

Kost og væskeregistrering, UNN

www.digipro-helse.no

Registrering av drikke og ernæring

www.digipro-helse.no

Ernæringsjournaler

www.digipro-helse.no

Mini underernæring screeningverktøy

www.digipro-helse.no

MNA ernæringsjournal

www.digipro-helse.no

NRS 2002

www.digipro-helse.no

Risikovurdering MST

www.digipro-helse.no

Risikovurdering MST

www.digipro-helse.no

Ernæringsplan

www.digipro-helse.no

Fall

www.digipro-helse.no

Vurdering av fallrisiko Stratify

www.digipro-helse.no

Downtown fall risk index

www.digipro-helse.no

Tiltak ved fallrisiko

www.digipro-helse.no

Fullmakt

www.digipro-helse.no

Glasgow coma scale

www.digipro-helse.no

Handleliste

www.digipro-helse.no

Handleliste

www.digipro-helse.no

Digital handleliste

www.digipro-helse.no

Hjelpemiddel formidling

www.digipro-helse.no

Kartlegging syn - stikkord

www.digipro-helse.no

NAV - søknad og skjema

www.digipro-helse.no

Kartlegging (IPLOS)

www.digipro-helse.no

KAD Kurve

www.digipro-helse.no

Kartleggingsverktøy

www.digipro-helse.no

Kjøkken

www.digipro-helse.no

Legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Administrative

www.digipro-helse.no

Avtale om bruk av multidose og legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Delegasjon

www.digipro-helse.no

Insulin behandling

www.digipro-helse.no

Myndighet til å håndtere legemidler

www.digipro-helse.no

Subkutan injeksjoner

www.digipro-helse.no

Rekvirering til legemiddellager

www.digipro-helse.no

Sjekkliste for praktisk opplæring innen legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Internkontroll legemiddelhåndtering

www.digipro-helse.no

Prosedyre opplæring

www.digipro-helse.no

Sjekkliste legemiddellager

www.digipro-helse.no

Rekvisisjon

www.digipro-helse.no

Melding om endringer (enkel liste)

www.digipro-helse.no

Bestilling medisiner utenom multidose

www.digipro-helse.no

Retur A- og B-preparater

www.digipro-helse.no

Apotek 1 skjema

www.digipro-helse.no

Istandgjøring

www.digipro-helse.no

Dobbeltkontroll istandgjøring

www.digipro-helse.no

Dobbeltkontroll Orfiril

www.digipro-helse.no

Dosettkort små og store

www.digipro-helse.no

Marevan-skjema

www.digipro-helse.no

Multidose og dosett -kontrollskjema

www.digipro-helse.no

Multidose og dosett -kontrollskjema (word)

www.digipro-helse.no

Regnskap A-preparater

www.digipro-helse.no

Regnskap A og B preparater

www.digipro-helse.no

Regnskap B-preparater

www.digipro-helse.no

Regnskap koronavaksine

www.digipro-helse.no

Kassering

www.digipro-helse.no

Retur og kassasjon A og B preparater

www.digipro-helse.no

Smertelindring

www.digipro-helse.no

CADD kontrollskjema

www.digipro-helse.no

Fentanyl og durogesic skjema

www.digipro-helse.no

Micrel kontrollskjema

www.digipro-helse.no

Norspan administrasjonsskjema

www.digipro-helse.no

Palliativ medisinliste

www.digipro-helse.no

Utdeling

www.digipro-helse.no

Behovsmedisin

www.digipro-helse.no

Faste legemidler

www.digipro-helse.no

Signeringsliste - faste legemidler

www.digipro-helse.no

Signeringsliste - høykant

www.digipro-helse.no

Signeringsliste - multidose, dosett

www.digipro-helse.no

Signeringsliste - multidose med kontroll

www.digipro-helse.no

Injeksjoner

www.digipro-helse.no

Blodsukkerkurve

www.digipro-helse.no

Diverse injeksjoner

www.digipro-helse.no

Insulinskjema 31 dager

www.digipro-helse.no

Insulin x 2 daglig

www.digipro-helse.no

Insulin x 3 daglig

www.digipro-helse.no

Insulin x 4 daglig

www.digipro-helse.no

Klexane og Fragmin skjema

www.digipro-helse.no

Palliativ medisinliste

www.digipro-helse.no

Subkutane injeksjon - klokkeskjema

www.digipro-helse.no

Plaster

www.digipro-helse.no

Exelon depotplaster

www.digipro-helse.no

Fentanyl og durogesic

www.digipro-helse.no

Norspan

www.digipro-helse.no

Smøreskjema

www.digipro-helse.no

Lindrende behandling

www.digipro-helse.no

Medisin

www.digipro-helse.no

Ny pasient, kartlegging

www.digipro-helse.no

IPLOS kartlegging digital

www.digipro-helse.no

Nøkkel liste

www.digipro-helse.no

Parkinson

www.digipro-helse.no

Døgnregistrering on -off

www.digipro-helse.no

Kartlegging av tjenestebehov

www.digipro-helse.no

Ikke-motoriske symptomer

www.digipro-helse.no

Personal

www.digipro-helse.no

Permisjon søknad, ferie avspasering mv.

www.digipro-helse.no

Årshjul

www.digipro-helse.no

Nøkkel kvitteringsliste

www.digipro-helse.no

Timeliste

www.digipro-helse.no

Medarbeidersamtale

www.digipro-helse.no

Egenmelding

www.digipro-helse.no

Pleiekort inkontinensutstyr

www.digipro-helse.no

ProACT

www.digipro-helse.no

Isbar

www.digipro-helse.no

Kartlegging ved akutt sykdom hos pasienter i sykehjem

www.digipro-helse.no

NEWS-SKÅR

www.digipro-helse.no

NEWS 2 observasjonskurve

www.digipro-helse.no

NEWS lommekort

www.digipro-helse.no

Rekvisisjon

www.digipro-helse.no

Saksbehandling

www.digipro-helse.no

Bekreftelse utskrivelse på eget ansvar

www.digipro-helse.no

Brevmal invitasjon til samtale

www.digipro-helse.no

Generelt samtykke

www.digipro-helse.no

Kartlegging av Pasient

www.digipro-helse.no

Søknadskjema helse og omsorgstjenester

www.digipro-helse.no

Søknadsskjema inkludert hjelpemidler

www.digipro-helse.no

Samtykkekompetanse

www.digipro-helse.no

Vurdering av samtykkekompetanse (ACE)

www.digipro-helse.no

Vurdering av samtykkekompetanse til helsehjelp

www.digipro-helse.no

Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse PDF

www.digipro-helse.no

Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse Word

www.digipro-helse.no

Sikkerhet i hjemmet

www.digipro-helse.no

Smerte

www.digipro-helse.no

Støttestrømpe

www.digipro-helse.no

Digital knestrømpe skjema

www.digipro-helse.no

Digital lårstrømpe skjema

www.digipro-helse.no

Standard knestrømper, åpen tå klasse 2 og 3

www.digipro-helse.no

Støttestrømpe

www.digipro-helse.no

Søknadsskjema

www.digipro-helse.no

Tannhelse

www.digipro-helse.no

Munnstell, egne tenner og delprotese

www.digipro-helse.no

Munnstell, egne tenner

www.digipro-helse.no

Munnstell, helprotese

www.digipro-helse.no

Munnstell, sengeliggende

www.digipro-helse.no

Offentlig tannhelsetjeneste ☈

www.digipro-helse.no

Timebestilling frisør og fotpleie

www.digipro-helse.no

Trening

www.digipro-helse.no

Aktivitet

www.digipro-helse.no

Atferds registrering

www.digipro-helse.no

Trykksår

www.digipro-helse.no

Braden skala

www.digipro-helse.no

Snuregime

www.digipro-helse.no

Trykksårscreening

www.digipro-helse.no

Urinprøver

www.digipro-helse.no

Innlevering av blodprøve og urinprøve

www.digipro-helse.no

Urinprøve sjekkliste

www.digipro-helse.no

Utskriving av pasient

www.digipro-helse.no

Valg eller endring av nærmeste pårørende

www.digipro-helse.no

Vekt

www.digipro-helse.no

Verdisaker, deponering og utlevering

www.digipro-helse.no

Vergemålskjema

www.digipro-helse.no

Vold

www.digipro-helse.no

Brøset Violence Checklist (BVC)

www.digipro-helse.no

V-Risk-10

www.digipro-helse.no

Øreskylling

www.digipro-helse.no

Øyedrypping

www.digipro-helse.no

Øyedrypping x 1

www.digipro-helse.no

Øyedrypping x 2

www.digipro-helse.no

Øyedrypping x 3

www.digipro-helse.no

Øyedrypping x 4

www.digipro-helse.no

Øyedrypping x 5

www.digipro-helse.no

Åndelige behov

www.digipro-helse.no

Tro og livssyn, kartlegging

www.digipro-helse.no

Samtalemal HOPE

www.digipro-helse.no

Åpent skjema

www.digipro-helse.no

Åpent skjema

www.digipro-helse.no

Åpent skjema 2 rader

www.digipro-helse.no

Åpent skjema 3 rader

www.digipro-helse.no

Åpent skjema 4 rader

www.digipro-helse.no

Åpent skjema 5 rader

www.digipro-helse.no

Åpent skjema 7 rader

www.digipro-helse.no

Årskontroll

www.digipro-helse.no