Digitalisering

Vi forsetter å digitalisere helse og omsorgstjenesten i Norge.
I dag leverer vi komplett system innen internkontroll, rutiner og e-læring til kommune og private som yter helse og omsorgstjenester.
Ønsker du en kostnadsfri prøveperiode eller demo så bare ta kontakt.

Opplæring av nye ansatte

Vi tilbyr å håndtere nye ferievikarer med og påse at alle tar Introduksjonsprogrammet og koordinere dette med nærmest leder. Slik at når den nye kommer på første arbeidsdag, så har han eller hun en grunnleggende forståelse av blant annet, journalføring, ernæring, smittevern, og taushetsplikt.

 Kurset består av 7 steg og gratis for alle eksisterende kunder.

Som leder får du

Oversikt over alle som har gjennomført Introduksjonsprogrammet
Oversikt over alle som har lest legemiddelhånteringsrutinen
Ferdig og oppdatert Smittevern og Infeksjonskontrollprogram
Eget område for lokale rutiner.
Kartleggings verktøy for nye pasienter og mye mer.

Kursing og kompetanseheving

Vi tilbyr en rekke fag kurs tilpasset din virksomhet.

2 timers kurs

6 timers kurs

Smittevern Risikoanalyse kurs
Journalføring Journalførings kurs
Risikovurdering Pasientsikkerhets kurs
Brannkartlegging Bruk av tvang 4a og 9 kurs
DPIA, personvern Samtykke kompetanse kurs
Legemiddelhåndtering Smittevern og infeksjonskontroll kurs
Enkel kartlegging med fokus på IPLOS  

 

Nettbrett