Velferdsteknologiske løsninger som finns:

 • Digital trygghetsalarm.
 • Tilsyn via kamera.
 • Brannvarsling.
 • Digitale dosetter.
 • GPS og dørsensorer.
 • Seng/vindu/fall sensorer.
 • Utvalget kan variere fra kommune til kommune.

Hva er formålet:

 • Bo hjemme lengst mulig.
 • Økt trygghet og selvstendighet på institusjon.
 • Kunne mestre dagliglivet.
 • Trygg på at tjenesten og pårørende vet hvor du er.
 • Trygge pårørende.

Hvordan kan du få velferdsteknologi?

 • Du kan søke om det gjennom hjemmetjenesten eller tildelingskontoret
 • Det er du som pasient som bestemmer bruk av teknologien
 • Der pasienten ikke er samtykkekompetente, kan helsepersonell fatte vedtak om bruk av velferdsteknologi