Ønsker du at vi kontakter deg for en kostnadsfri demonstrasjon?

trykk her dp rev1.PNG

Behovsstyrt utvikling

Ideen til Digipro Helse hadde utspring i utfordringer i Beiarn kommune. Blant annet brukte kommunen et kostnadskrevende og komplisert IKT-system.

Dette IKT-systemet hadde flere svakheter som viste seg å være umulig å utbedre. Ledelsen i helse- og omsorgstjenesten i Salten kommunene hadde et behov for å utvikle et bedre system for oppdateringer og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer.

Resultatet ble da www.digipro-helse.no laget av kommunene selv, i dag er det en sky tjeneste for alle typer enheter.
 

Hva er hensikten?

 • Ansatte skal ha nødvendig informasjon og verktøy lett tilgjengelig
 • Samarbeid over kommunegrensene
 • God brukeropplevelse/godt brukergrensesnitt
 • Opplæring av ansatte
 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetsforskriften (internkontroll)
  • Alle smittevernsrutiner, herunder alt relevant om Korona, covid-19
  • Rutiner på alle fagområder demens, lindring, ernæring mv.
  • Ros analyser for områder utsatt for avvik
  • Legemiddelrutiner
  • Grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta behov hos pasienter
 • Fag - Tjeneste - Fagutvikling
 • Tilpasser alle avviks-system, og implementere eksisterende systemer
  • Om ønskelig kan Digipro-helse.no brukers som avvik-system

Digipro-helse er en skytjeneste, for kunnskapsformidling, rettet mot helse og omsorgsektoren. Innholdet presenteres på pedagogisk måte, -med fokus på et enkelt språk. Vi arbeider hele tiden med og være kortfattet og tydelig. Innholdet er forståelig for alle faggrupper.

Implementerer

aldring og helse.png arbeidstilsynet.png FHI_151x96.png

helsebib_150x14.png

helsedir1 (2).png helsetilsunet rev.PNG
lovdata.jpg ityggehender.jpg ehelse_150x116.bmp
helsenorge (2).jpg ks_150x75.png logo_transparent_background.png
felleskatalogen.PNG Meld misbruk av legemidler som bivirkning!  

Som kunde hjelper vi deg med

Digipro-helse

Leverer komplett kvalitetssystem, med tilpassede prosedyrer og rutiner for helse og omsorgstjenesten. Vi har fra 2011 tilpasset og standardisert rutinene slik at de er lik for alle kommunene. De prosedyrene som er lokal, legges inn i eget felt slik at din kommune har alt på en plass.

 

Kvalitetsreformen

Vi kan gi deg kontroll på daglig drift, avvik, kvalitet og utvikling. Digipro-helse sin løsning på disse problemene gjør kvalitetsstyring enkelt og oversiktlig. Vi setter kvalitet i standardisert system, slik at organisasjoner kan fokusere på å levere gode tjenester.

 

Bruk tiden riktig

Et helhetlig kvalitetssystem i helse og omsorgsektoren. Vi gleder oss over å hjelpe organisasjoner til å fungere bedre, slik at de kan bruke tiden sin mer effektivt.

Du får nå mer tid til:

 • Tavlemøter, med ROS analyser i fokus, for forbedringer
 • Etisk refleksjon, med basis i ferdige prosedyrer
 • "Hva er viktig for deg samtalen", med bruk av kartleggingsskjema og innkomstsamtalen
 • Kvalitet i opplæringen for nye ansatte og ferievikarer

Prosedyrer du finner hos oss

Innhold som er standardisert er:

 • Opplæringspakke for nyansatte, med praktiske sjekklister.
 • Legemiddelprosedyrer, godkjent (ca. 40) for institusjon og hjemmetjeneste/psykisk helse og rus/pu-tjenesten
 • Smittevern og infeksjonskontrollprogram
  • Smittevernplan som tilpasses egen kommune, (tilleggstjeneste i samarbeid med kommuneoverlege)
 • Alle prosedyrer rundt miljørettet helsevern
 • Pasientsikkerhetsprosedyrer
 • Ny pasient
 • Primærkontaktoppgaver
 • Prosedyrer for overgang mellom tjenester
 • Velferdsteknologi.
  • Bruk av varsling og lokaliseringsteknologi egen bolig
  • Bruk av varsling og lokaliseringsteknologi institusjon
    
 • Ros analyser for temaene:
  • Brann på institusjon
  • Fall i hjemmet
  • Fare for vandring
  • Feil medisinering
  • Smitte i institusjon
  • Underernæring
  • Lindrende behandling

Ønsker du tilgang ta kontakt med oss,her.

Kundemappe

Alta Kommune

Rødøy kommune

Beiarn kommune

Saltdal kommune

Dønna kommune

Sørfold kommune

Fauske kommune

Steigen kommune

Meløy kommune

Vevelstad kommune

Måsøy kommune

Vega kommune

Hamarøy kommune

Værøy kommune

Gildeskål kommune

Lierne kommune

Leka Kommune

 

Røyrvik kommune

 

Røst kommune

 

 

Fordelt i fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, mv finner sine prosedyrer og rutiner på en enkel måte i www.digipro-helse.no