Hva er QR-kode og hva brukes den til?

Brukes til å reklamere for noe eller til å hjelpe deg å finne ytterligere informasjon om et produkt.
Hos oss i Digipro-helse viser vi deg prosedyrene.

Hvordan bruke QR-kode?

Åpne Kamera-appen på telefonen. Velg det bakovervendte kameraet. Hold enheten slik at QR-koden vises i søkeren i Kamera-appen. Enheten gjenkjenner QR-koden og viser et varsel.
Du får da opp en info i kameraet, der trykker du og åpner prosedyren.