Har du meldt deg på Helseuka, men har behov for å gjøre endring i påmeldingen kan du gi oss tilbakemelding her: