Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tema fagkurs: 6 timer

Publisert
Jeg bestiller kurs i:
Risikoanalyse kurs
Kurs tilpasset ansatte i pleie og omsorgstjenesten. Formålet er å kunne utføre ros analyser lokalt i tjenesten. Forstå prinsippene ved bruk av ros analyser og få en forståelse av hvorfor det skal gjennomføres.
Journalførings kurs
Kurs med gjennomgang av journalføring utført i egen avdeling. Fokus. Oppsett av tiltaksplan i EPJ systemet. Felles forståelse på hva som skal dokumenteres og hva som ikke skal dokumenteres. Hvilke plikter har du som ansatt og hvilket ansvar har virksomheten.
Pasientsikkerhetskurs
Casearbeid med fokus på fallforebygging, brannkartlegging, ernæring, kartlegging, samhandling ved overføring mellom tjenester og død.  Innhold og lengde på kurs kan avtales etter bestilling og tilpasses lokalt behov.
Bruk av tvang 4a og 9 kurs
Casearbeid som tar for seg helse og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, vurdere og iverksette bruk av tvang. Sentralt er hvem som er ansvarlig, hvordan dette skal utføres og hvor vi finner prosedyrer og hjelpemidler for å utføre dette. Gjennomgang av sentralt lovverk.
Samtykke kompetanse
Casearbeid som tar for seg helse og omsorgstjenestens ansvar for å vurdere samtykkekompetanse. Sentralt er hvem som er ansvarlig, hvordan dette utføres og hvor vi finner prosedyrer og hjelpemidler for å utføre dette. Gjennomgang av sentralt lovverk.
Smittevern og infeksjonskontroll kurs
Gjennomgang av hele kapittelet samt praktiske caser i knyttet til lokale utfordringer. Innføring og felles forståelse for bruk av ros analyser i forbindelse med smittevernarbeidet.

Hvor mange skal delta?
Skal kurset være digitalt eller fysisk?
Har du noen datoer du ønsker kurset/ene gjennomført på?

Kort informasjon om kurs og kurskostnader

Kurset har som formål å sikre og dokumentere at helsepersonell har nødvendig kompetanse innen de fagfeltene de yter. Kusene benytter temasisdene i Digipro-helse som basis og gi både en faglig å prakitisk tilnærmng til innholdet.

Pris fra 600 kr pr deltaker.

Minstepris kr 6000. Reise og kost etter statens satser kommer i tillegg på fysiske kurs

Digipro-Helse AS
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord
Tlf: 911 63 900
Org.nr.: 921 360 428