Det er risiko for smitte og infeksjoner i alle helseforetak, institusjoner, boliger og legekontor. Risikoen er faglig vurdert og prosedyrer er laget for å hindre smitte og infeksjoner.

jmf. Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Ansvar

Hver institusjon bør peke ut en smittevernkontakt som kan være kontaktperson både intern og eksternt for spørsmål som angår smittevernet. Smittevernkontakten bør også ha et ledende ansvar i smittevernarbeidet ved institusjonen. 

I Digipro Helse finner du alle oppdaterte prosedyrer og rutiner knyttet til smittevern. Det er viktig for helsepersonell å følge disse prosedyrene for å sikre sikkerheten til både pasienter og helsepersonell. 

Et av de viktigste tiltakene er håndhygiene, men i tillegg til håndhygiene er det andre tiltak som må iverksettes for å kontrollere smittespredning. For eksempel må helsepersonell bruke personlig verneutstyr som hansker, stellefrakker og masker når de arbeider med pasienter som har en smittsom sykdom.

Smitteverntiltak som er standarisert og godkjente

 • Basale smittevernprosedyrer
 • Prosedyrer forsterket smittevern
 • Innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr
 • Infeksjonsforebygging
  • Urinveisinfeksjoner
  • Sår- og hudinfeksjon
  • Nedre luftveisinfeksjon
  • Blodbaneinfeksjoner og sepsis
  • Antibiotikaresistente infeksjoner
 • Infeksjonskontroll
 • Antibiotikabruk og infeksjonsovervåkning

Oversikt over de basale prosedyrene

smittevern.png